Search

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

(Svenska) Traktamente som egenanställd

Sorry, this page is only available in %LANG

Traktamente betyder att du som egenanställd kan få skattefri ersättning för ökade levnadsomkostnader när du har bott på annan ort i tjänsten.
Kravet för att erhålla denna ersättning är att övernattningen sker minst 50 km ifrån den egenanställdas tjänsteställe eller bostad.
Denna ersättning kallas traktamente, ersättningen för traktamente är inom Sverige, 230 kr/hel dag. Från 1:a januari 2020 höjs det till 240 kr/hel dag.

Beloppet för traktamente i utlandet varierar beroende av vilket land den egenanställda befinner sig i, du kan läsa om utlandstraktamente på Skattverkets hemsida

För traktamente gäller samma regler som för alla kostnadsersättningar, för att kunna betala ut ersättning så måste det finnas medel på den egenanställdes konto.

Bolagskraft har rätt att neka ersättning i de fall underlag bedöms vara bristfälligt utformade och inte uppfyller skatteverkets regler.

Tillbaka till Frågor och svar

How it works

Bolagskraft makes it easy for you to work. Create a free account with us so you start working and billing the same day without having your own business. We handle the paperwork and pay taxes and fees so you can focus on what you are best at. Start your self-employment today!

Test invoice

Do you want to find out how it works to create an invoice at Bolagskraft? Create a test invoice to see how smooth and simple our system is!

Contact us

    Sign up to be our client today

    If you want to work as a freelancer/self-employeed and invoice without having a company - become a client at BolagsKraft and you can start working and invoicing today. You have insurance thru us when you work, create invoices and handle your salary payments thru our web-site.
    This is all the administration that you as a self-employed freelancer need to worry about - we handle all the rest, so that you can focus on what you do best!