2018-03-09

Vad räknas som rot och rut?

Den som anlitar dig för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion – rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Arbete som utförs hos personer du är släkt med ger inte heller rätt till rot- eller rutavdrag.

Rot- och rutavdragets storlek
Rot-och rutavdraget räknas ihop och är max 50 000 kronor per person och år.

Rotavdraget
– för rotarbete kan du dra av max 30 procent av arbetskostnaden.
– rotavdraget är max 50 000 kr per person och år.

Rutavdraget
– för rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.
– rutavdraget är max 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.
– de som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag.

Tjänster som faller inom rutavdraget är
– barnpassning
– flyttjänster
– data och IT-tjänster
– kläd- och textilvård
– personlig hjälp och omsorg
– städ- och rengöringsarbeten
– snöskottning
– trädgårdsarbete
– reparation av vitvaror

Tjänster som faller inom rotavdraget är
– om- och tillbyggnadsarbeten på ett småhus som är äldre än fem år.
– reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början,
oavsett dess värdeår. Vanliga åtgärder är att måla om och byta till likvärdiga golv, tak och väggmaterial.

Vill du läsa mer om detta hittar du exempel mm på www.skatteverket.se