Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy

Vi på BolagsKraft följer den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) om personuppgiftshantering. GDPR gäller fr.o.m 25 maj 2018 och ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL).  Den innebär bl.a att  vi måste ha ditt samtycke för att kunna insamla, registrera, bearbeta och använda dessa uppgifter på ett korrekt sätt. Du som egenanställd hos oss har rätt att få ta del av de registrerade personuppgifter som rör dig, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras av oss. Ansökan om information och rättelse skall ska ske skriftligen hos oss på Bolagskraft.