2018-05-24

Vad gör vi på Bolagskraft med dina personuppgifter?

Med anledning av GDPR är BolagsKraft tvungen att uppdatera sina användarvillkor. Enligt GDPR kommer det att krävas ett samtycke från dig om att vi handhar dina personuppgifter. BolagsKraft vill i egenskap av arbetsgivare behandla personuppgifter om den egenanställda i syfte:
– att kunna utföra våra skyldigheter gentemot den egenanställda enligt anställningsavtalet.
och gällande arbetsrättslig lagstiftning.
– att kunna utföra våra skyldigheter gentemot myndigheter.
– att kunna utföra personaladministration.
– att kunna säkerställa en god kommunikation med den egenanställda.
– att kunna utföra säkerhetsplanering och krishantering.
– att kunna informera dig om lagar, regler eller annan viktig information.
Du kommer få mer info vid inloggning i portalen.