2018-05-24

(Svenska) Vad gör vi på Bolagskraft med dina personuppgifter?

Sorry, this page is only available in %LANG

Med anledning av GDPR är BolagsKraft tvungen att uppdatera sina användarvillkor. Enligt GDPR kommer det att krävas ett samtycke från dig om att vi handhar dina personuppgifter. BolagsKraft vill i egenskap av arbetsgivare behandla personuppgifter om den egenanställda i syfte:
– att kunna utföra våra skyldigheter gentemot den egenanställda enligt anställningsavtalet.
och gällande arbetsrättslig lagstiftning.
– att kunna utföra våra skyldigheter gentemot myndigheter.
– att kunna utföra personaladministration.
– att kunna säkerställa en god kommunikation med den egenanställda.
– att kunna utföra säkerhetsplanering och krishantering.
– att kunna informera dig om lagar, regler eller annan viktig information.
Du kommer få mer info vid inloggning i portalen.