2020-12-15

Skriv alltid ett avtal med din uppdragsgivare!

Som egenanställd är det viktigt att ha ett avtal som kan vara utgångspunkt i det fall man skulle bli oense med sin uppdragsgivare om vad som är avtalat.

Att ha någon form av uppdragsavtal eller åtminstone ett dokument där det är avtalat vad det är för uppdrag man ska utföra, vilka parter avtalet gäller för, arbetstid, vart uppdraget ska utföras samt ersättning.

Det viktigaste att bära med sig när man inte är van att skriva ett avtal är: vad, vem, när, var, hur och till vilket pris. Dessa punkter ska alltid vara med i ett avtal antingen det är skriftligt eller muntligt.

Syftet med ett skriftligt avtal är att uppdragsgivare och den egenanställde skriver ned vad de har kommit överens om. Ett muntligt avtal gäller, men det kan vara svårt att bevisa vad som är överenskommet.

Den part som påstår något måste kunna styrka det och det är mycket bättre med ett enkelt och kort avtal än inte något avtal alls. I det fall din motpart inte vill upprätta ett skriftligt avtal ska du ändå försöka skriva ned vad du och din motparts överenskommelse och mejla det och be om en bekräftelse så har du i alla fall något skriftligt. Detta bör göras innan uppdraget börjar.  Allt som finns skriftligt kan vid ett senare tillfälle komma att avgöra en eventuell oenighet eller i värsta fall tvist.

I det fall du ingår ett avtal med ett bolag är det väldigt viktigt att kontrollera att den som skriver under avtalet är behörig firmatecknare. Detta kan du kontrollera genom att ta kontakt med Bolagsverket.