2020-11-30

BolagsKrafts 10 budord

Vi har tagit fram 10 saker att tänka på som förenklar din tillvaro som egenanställd – lycka till!

1. Rättvis ersättning
Kolla vår räknesnurra innan du börjar fakturera så du får en rättvis ersättning för utfört arbete.

2. Ersättning & arbetstid
Tänk på att alltid ha avtalat om ersättning och vilken arbetstid du ska ha innan du börjar fakturera kunden.

3. Skriftligt
Se till att gärna ha det ni avtalat eller kommit överens om skriftligt. 

4. Privatkunder
Är det privatkunder, prata om ersättningen inklusive moms för att undvika missförstånd.

5. Företagskunder
Är det företagskunder, prata om ersättningen exklusive moms för att undvika missförstånd.

6. Kontant
Ta aldrig emot kontanta pengar för utfört jobb. 

7. RUT
Uppge alltid personnummer på kunden om du ska utföra RUT arbeten. RUT-avdraget gäller för så kallade hushållsnära tjänster och dras av på skatten.

8. ROT
Uppge alltid personnummer och fastighetsbeteckning om du ska fakturera ROT arbeten. ROT-avdraget gäller för arbeten med renoveringar, om-
byggnad reparation, underhåll och tillbyggnad och dras av på skatten.

9. Faktura
Skicka gärna din faktura med e-post.

10. Vi finns här
BolagsKraft finns alltid tillgängligt för att ge dig stöd och råd.
Lycka till!

Ladda ner BolagsKrafts 10 budord här.