2018-06-11

Hur är det att anlita en ”egenanställd”?

Istället för att rekrytera kan egenanställning vara ett alternativ för företag vid t ex toppar och högsäsonger. Uppdraget blir ett konsultuppdrag och BolagsKraft ta hand om allt det administrativa runt lönehantering och försäkringar för den egenanställda (konsulten). Företaget får fakturor från konsulten varje månad som motsvarar vad det hade kostat att ha dem anställda, men slipper all administration med skatter, arbetsgivaravgifter o.s.v.

Hur fungerar egenanställning?

Företaget och den egenanställde konsulten kommer överens om vilket arbete som skall utföras och vilken ersättning som ska utgå och betalar för tjänsterna när konsulten skickar en faktura. Vi på BolagsKraft sköter det administrativa arbetet åt våra egenanställda, så att dom kan fokusera på att göra ett bra jobb åt dig som uppdragsgivare. Detta kan jämföras med vad en redovisningsbyrå tar betalt för att sköta ett traditionellt företags ekonomiadministration. Du hittar mer info här!