2017-12-21

Har du kunder som nyttjar rut- eller rotavdraget?

Dessa fakturor måste vara oss tillhanda senast 29 december 2017 för att din uppdragsgivare ska kunna räkna denna skattereduktion till beskattningsåret 2017. Vi rekommenderar dig att skicka de fakturor som omfattar rut- och rotavdrag så snart som möjligt samt informera uppdragsgivaren om villkoren. Enligt skatteverkets rekommendation måste uppdraget också utföras senast den 31 januari 2018.