2021-01-13

Att tänka på gällande kostnader för din verksamhet!

Alla omkostnader du har för att kunna arbeta med din verksamhet skickar eller scannar du in kvitton på för avdrag mot intäkter.

Alla underlag som skickas in till BolagsKraft för kostnadsersättningar och utlägg skall vara godkända enligt Skatteverkets regler.
• På kvittot eller fakturan måste det tydligt framgå vart varan är inköpt och innehålla det säljande företagets namn samt organisationsnummer.
• På kvittot skall det även framgå vilken typ av vara eller tjänst som är inköpt. Momsen måste vara angiven både i procent och som belopp.

Den egenanställda ansvarar helt för finansieringen av sin verksamhet samt försäljning, marknadsföring samt andra kostnader för att den egenanställdas verksamhet ska fungera. Det betyder att den egenanställda endast kan få ersättning för köpta inventarier när pengar finns att tillgå på den egenanställdas konto i Bolagskraft. Bolagskraft tar inte på sig betalningsansvaret för den egenanställdas utgifter utan dessa måste finansieras av den egenanställda.

Alla kvitton eller fakturor som kommer in till Bolagskrafts kontor via e-mail, via bolagskraft.se eller via post ska uppfylla följande krav till Alla kvitton eller fakturor som kommer in till Bolagskrafts portal eller via post ( vi tar endast emot kvitton och faktorer denna väg) ska uppfylla följande krav:

1. I de fall kvitton- eller fakturor överstiger 4000 kr inkl. moms skall Bolagskraft stå som c/o enligt Skatteverkets regler.
Ex. Den egenanställdas namn
c/o Bolagskraft
Den egenanställdas adress
Den egenanställdas postnummer och ort

2. Det får endast vara material och tjänster som kan härröras till den egenanställdas verksamhet. Det skiljer sig därför vad man får köpa från egenanställd till egenanställd.

3. Den egenanställda får endast införskaffa inventarier som understiger
20 000 kr exkl. moms. Bolagskraft har rätt att neka kostnadsersättning i de fall underlag bedöms vara bristfälligt utformade.

Var medveten om att BolagsKraft alltid gör en bedömning i varje enskilt fall gällande kostnadsersättningar och utlägg. Alla  kostnadsersättningar och utlägg måste vara rimliga i förhållande till intäkterna.  För att kunna ta ut kostnadsersättningar och utlägg måste den egenanställde också ta ut en rimlig lön.