2018-03-18

Att ha ett skriftligt uppdragsavtal kan göra skillnad!

När man är egenanställd och ingår ett avtal med sin kund, kan det vara bra att tänka på att få det skriftligt. Det kan i vissa fall vara avgörande om man får betalt eller inte. Enligt lag är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt men det är  väldigt svårt att bevisa att avtalet existerar och är inte lika lätt när det gäller ett muntliga avtal som skriftliga avtal.

Ett uppdragsavtal bestämmer vad du som egenanställd och din kund har kommit överens om. Avtalet kan innehålla, exempelvis bestämmelser om vad som ingår i uppdraget. Avsikten med ett skriftligt avtal är att du och din kund skriver ned vad ni har kommit överens. Om någon sedan påstår något annat måste hen kunna styrka det. Att ha ett avtal, även om det är kort, är mycket bättre än att inte ha något avtal överhuvudtaget.

Om din kund inte vill skriva ett uppdragsavtal kan du ta för vana att ändå skriva ner vad ni som parter har kommit överens om. Detta kan du mejla din kund och be om att få en bekräftelse på mejlet eller be om att få ett svar på att allt är ok. Ta för vana att alltid göra detta innan du börjar ett nytt samarbete. Allt som skrivs ner kan användas som stöd i det fall du och din kund inte skulle vara ense om vad ni tidigare kommit överens om.

Tänk på att utgå ifrån dessa grunduppgifter;
Vad som är överenskommet, vilka är parterna i avtalet, när var och hur ska uppdraget utföras och till vilket pris.

Lycka till – Anna Norman, jurist på BolagsKraft