2017-10-13

Är du en Gig:are?

Nu pratas det mycket världen över om gig-ekonomi och om att arbeta som kombinatör.  Ordet Gig-ekonomi kommer från musikbranschen, där många musiker spelar gig och betalning sker här och nu. Gig:are är ett nytt begrepp som vi har importerat från USA och England för det som vi Sverige kallar egenanställd, frilans och konsult. Trots att egenanställning har flera år på nacken i Sverige så är det fortfarande ett relativt okänt begrepp för den stora massan. Jag får ofta förklara vad det är och hur det fungerar eftersom jag jobbar som egenanställd (gig:are) på 75 %, resten av tiden är jag anställd och är därmed en sk. Kombinatör. Idag arbetar upp emot 162 miljoner människor som gig:are i Europa & USA, det motsvarar 20-30 % av den totala arbetsstyrkan.

Mjukvaruföretaget Inuit tror utifrån en undersökning som dom genomförde 2016 att 40 % av arbetsstyrkan i USA kommer att jobba som gig:are år 2020.

Även McKinsley Global Institute som släppte en rapport om gig:are i oktober 2016, säger att det traditionella sättet att arbeta mellan 8-17 för en enda arbetsgivare har väldigt få likheter med hur miljoner människor arbetar i USA och Europa idag. I undersökningen intervjuade man 8 000 personer om hur dom arbetar primärt och om dom hade andra inkomstbringande aktiviteter. Undersökningen frågade också om de var nöjda med arbetslivet och deras ambitioner för framtiden.

Rapporten fick namnet – Independent work: Choice, necessity, and the gig economy
Dom kategoriserade gig:arna i fyra olika grupper

  1. ”Free agents” – gig:are, egenanställda, konsulter och frilansare som är helt oberoende och kan välja att samarbeta med olika kunder beroende på intresse och behov.
    Dessa gig:are har egenanställning som sin huvudsakliga inkomst.
  2. ”Casual earners” – personer som tar enstaka uppdrag och väljer uppdrag som de tycker är intressanta.
    De drivs mer av något annat än sina ekonomiska behov, som kreativitet och nyfikenhet.
  3. ”Reluctants”– personer som inte har något annat val. Dessa personer tar uppdrag medan de letar efter en fast och trygg anställning.
  4. ”Financially strapped”– Personer som måste ta extrajobb för att få ihop ekonomin.

Det saknas dock en grupp här ur ett Svenskt perspektiv och det beror på att modellen för egenanställning som den ser ut i Sverige inte finns i USA. Regelverket ser annorlunda ut och Amerikanska gig:are är mer enmans företagare.

Den grupp som saknas är dom som väljer egenanställning som ett första steg mot att starta ett eget företag. De använder egenanställningen för att testa sin affärsidé, det är ett riskfritt sätt att bli sin egen eftersom det inte kräver några investeringar.