2018-01-22

Hur hög är arbetsgivaravgiften och vad ingår i den?

Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivar­avgifter som arbetsgivare betalar för sina anställda eller andra arbetstagare som fått ersättning för arbete i Sverige.

Arbetsgivaravgiften är olika beroende på när du är född;
– född 1952-1991                        31,42%
– född 1939-1951                       16,36%
– född 1938 eller tidigare           6,15%

Den lägre arbetsgivaravgiften för för ungdomar födda 1991 eller senare är borttagen sedan juni 2016. När du väljer att ta ut lön läggs arbetsgivaravgiften för dig (utifrån ovanstående) på bruttolönen.

Vad ingår i arbetsgivareavgiften?
Ålderspensionsavgift                 10,21%
– fterlevandepensionsavgift      0,70%
– sjukförsäkringsavgift               4,35%
– föräldraförsäkringsavgift        2,60%
– arbetsskadeavgift                     0,20%
– arbetsmarknadsavgift              2,64%
– allmän löneavgift                      10,72%

Alla uppgifter är från Skatteverkets hemsida från 2017.