2018-01-02

Första gången du ska logga in på nya portalen…

Nu har vi öppnat upp vår nya kundportal!
Vi har byggt en ny och säkrare portal för att underlätta och förbättra för dig som kund. Sidan har fått ett nytt utseende och modernt gränssnitt. From 20180101 ska alla underlag skickas via den nya portalen som du hittar här portal.bolagskraft.se

När du loggar in första gången på portal.bolagskraft.se. så skriver du in din e-postadress precis som innan, men klickar i att du har glömt ditt lösenord så att ett nytt genereras och skickas till dig via din e-postadress.

Komplettera din profil
Du kommer också behöva komplettera din profil med körkort, pass eller id-handling i jpeg-format.

Innestående pengar
Om du har några innestående pengar registrerade i den gamla portalen så kommer det att vara det belopp som kommer att finnas registrerat i den nya portalen.

Din historik finns kvar i ”gamla portalen”!
F.r.o.m nu är det den nya portalen som gäller, men i den ”gamla portalen” kan du se din historik som finns registrerat t.o.m 20171231, men du kan inte registrera något nytt.

OBS! Om du inte finns i nya portalen så  registrera dig på nytt.