2018-02-12

BolagsKraft har blivit auktoriserat som egenanställningsföretag 2018

Auktorisationen genomförs av branschorganisationen Egenanställningsföretagen, med syfte att öka tryggheten för egenanställda och uppdragsgivare. 2018 är första gången auktorisationen genomförs. För att bli ett auktoriserat egenanställningsföretag måste en rad villkor uppfyllas. Bland annat krävs att egenanställningsföretaget tar fullt arbetsgivaransvar för de egenanställda och har en bemannad kundtjänst.

”Vår affärsidé är lätt att sammanfatta – vi vill göra det enkelt för människor att arbeta. Vill man bli sin egen och fakturera utan företag så är det enkelt att skapa ett konto hos oss och man kan börja jobba och fakturera samma dag. Vi sköter allt pappersarbete och betalar in skatter och avgifter, så att våra egenanställda kan lägga sin energi på det dom tycker är roligt och är bäst på. Vi ser det som en kvalitetsstämpel som visar att våra egenanställda och deras uppdragsgivare kan vara trygga när de verkar genom oss, och vi är mycket stolta över att ha blivit auktoriserade 2018”, säger Anna Norman, delägare och jurist på BolagsKraft.

Egenanställning är ett sätt att fakturera utan att ha ett eget företag, t.ex. som frilansare eller andra typer av uppdrag. Personen anställs av ett egenanställningsföretag som också fakturerar uppdragsgivaren åt den egenanställde. Den egenanställde får sin lön av egenanställningsföretaget och betalar A-skatt.

Sedan 2011 har antalet egenanställda ökat med nästan 700 procent. Då var cirka 4 000 personer egenanställda, jämfört med över 34 000 personer 2016. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men antalet ökar snabbt i hela landet. Den totala faktureringsvolymen under 2016 uppgick till över en miljard kronor. Källa/Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.