2018-04-24

Antalet egenanställda i Västra Götaland har ökat med 38%

Antalet egenanställda i Sverige 2017 och 2016 fördelat per län samt förändringen i procent. Summan av antalet egenanställda per län är något lägre än totalsumman för antalet egenanställda eftersom alla företag inte redovisat länsvisa siffror. Novus har på uppdrag av Egenanställningsföretagen samlat in uppgifter om antalet egenanställda bland företag i branschen under perioden 2011–2017. Sammanställningen är gjord av Novus och bygger på siffror från nio egenanställningsföretag som tillsammans anställer en stor majoritet av Sveriges egenanställda. Några företag har valt att inte delta i undersökningen, vilket innebär att det verkliga antalet egenanställda är högre.