2017-05-12

Allt fler egenanställda

Egenanställning är ett begrepp som funnits i Sverige relativt länge och antalet egenanställda stiger hela tiden.
Den senaste statistiken visar att det finns 34 000 st i Sverige som arbetar som egenanställda på hel eller deltid.

Arbetsformen egenanställd / self-employed är mycket vanligare i Europa och USA, bara i England fanns det 4,7 miljoner egenanställda sista kvartalet 2016.

I ett flertal artiklar slår de engelska medierna fast att de egenanställda utgör ryggraden i den brittiska ekonomin.
”Utvecklingen av egenanställning är bland de viktigaste egenskaperna hos Storbritanniens senaste ekonomiska återhämtning”

Amerikanska Business News Daily skrev tidigare i veckan att egenanställda inom 5 år kommer att utgöra 50 % av arbetsstyrkan i USA.

Enligt SCB (statistiska centralbyrån) finns det idag hela 880 000 småföretag med mindre än 1 anställd i Sverige.

Många av dessa enmansföretagare skulle kunna vara egenanställda istället och låta oss på BolagsKraft sköta det administrativa arbetet åt dem.
Detta skulle frigöra mängder med tid för dessa företagare för att fokusera på sin verksamhet eller på att faktiskt få lite mer fritid.
Som egenanställd så behöver man inte lägga någon tid på pappersarbete utöver den tid man lägger på att registrera sina uppdrag på vår hemsida så
att vi kan skicka en faktura.

Har du ett enmansföretag men är trött på all administration, kontakta oss på BolagsKraft

I grafen kan man se hur många procent av arbetsstyrkan i ett urval av länder som var egenanställda 2016