2017-12-01

(Svenska) Får jag göra avdrag för mina arbetskläder som egenanställd?

Sorry, this page is only available in %LANG

Ja, det får du – samma regler gäller nämligen som egenanställd som för vilket företag som helst. För att kunna göra avdrag för arbetskläder behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Kläder räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

Skatteverket är mycket restriktiva med vilka yrkesgrupper som kan ta upp arbets- eller skyddskläder, du hittar mer info om detta här. 

Se till att du alltid får tydliga kvitton
Det måste framgå på kassakvittot att det är just arbetskläder eller skyddskläder.Om det inte framgår av kassakvittot så måste affären skriva ett kvitto där företagets uppgifter (firmanamn och organisationsnummer) samt firmastämpel finns för att kvittot skall vara giltigt.